+48 791 085 827 biuro@crossroadsfundacja.pl
 

Witamy na stronie Fundacji Crossroads

 

O fundacji

  

Jesteśmy organizacją społeczną wspierająca dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym

  W dniu 12.03. 2013 roku w Poznaniu aktem notarialnym  do życia została powołana Fundacja „Crossroads”, w dniu  01.04.2014 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał wpisu do rejestru fundacji. Głównym celem organizacji jest wszechstronne wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, ubogich, przebywających z różnych powodów w rodzinach zastępczych. To te dzieci są w szczególny sposób narażone na wykluczenie społeczne, od najmłodszych lat odczuwają iż "stawiane są do kąta” o ile tak można to nazwać. Nie należy do rzadkości iż rówieśnicy z pełnych rodzin, gdzie bieda i alkohol, przemoc domowa, ..., to tylko ... Otaczanie opieką samotne matki a nawet całe rodziny, które z powodu utraty pracy, czy też z innego powodu społecznego znalazły się nie tylko w kryzysowej sytuacji finansowej ale też socjalno-bytowej, co prowadzi do niechybnego wykluczenia społecznego jest głównym zadaniem naszej organizacji, w szczególności dzieci. Fundacja działa również na rzecz rodzin niepełnych, matki samotnie wychowujących dzieci, których mąż, partner, pozostawił ich, stosował przemoc, odbywa karę pozbawienia wolności, pozostawiając rodzinę na łasce losu.
     Fundacja zajmuje się działalnością; edukacyjną,  oświatową, kulturalną, społeczną na rzecz dzieci i młodzieży z wyżej wymienionych rodzin, organizując miedzy innymi wszelkiego rodzaju kursy komputerowe, warsztaty plastyczne, koncerty, wycieczki, półkolonie, kolonie letnie i zimowe, wieczory z Mikołajem itp. Cyklicznie także wraz ze sponsorami, fundujemy wyprawki szkolne, pomoc przedświąteczną potrzebującym rodzinom. Te wszystkie działania są możliwe w miarę gdy organizacji naszej uda się pozyskać wystarczające środki, pokrywające każde z działań. O wszystkich działania staramy się informować Państwo na bieżąco na naszej stronie: http://www.crossroadsfundacja.pl/2/21/fundacja-crossroads-aktualnosci.html, jak również na łamach serwisów społecznościowych, czy też internetowych; https://web.facebook.com/crossroadsfundacja, którymi nasza organizacja zarządza bądz współpracuje.

 ORGANIZACJA POSZUKUJE SPONSORÓW - FIRMY DOCENIAJĄCE WARTOŚCI, PŁYNĄCE PŁYNĄCE Z CSR
 
      
  Cele objęte statutem Fundacja realizuje poprzez współpracę z urzędami i instytucjami administracji publicznej, instytucjami kościelnymi, innymi organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą. Jedną ze stałych działań fundacji jest prowadzenie działalności gospodarczej, której zadaniem jest wsparcie finansowe działań określonych w celach statutowych Fundacji. Podkreślić należy, że wypracowane zyski z prowadzonej działalności zgodnie ze Statutem Fundacji w całości muszą być przeznaczane na realizację celów statutowych. Działalność gospodarcza prowadzona przez naszą organizację nie jest nastawiona na zysk, jest środkiem pozwalającym realizować cele, byśmy mogli nieść wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. To dlatego, od około połowy 2014 roku Fundacja uruchomiła Projekt "Pomaganie przez korzystanie" w ramach którego chcemy uruchomić serwisy internetowe o różnej tematyce, przyszłe dochody z ich działalności w całości będą zasilać - wspierać realizację naszych działań na rzecz podopiecznych fundacji.
 
  W swej działalności Fundacja stara się wykorzystywać zaangażowanie i potencjał wielu ludzi dobrej woli;. wolontariuszy,  firm, instytucji. Z myślą o wszystkich ludziach dobrej woli Fundacja nasza pragnie stworzyć w swej siedzibie, bądz w innym miejscu np. kafejce, Klub Wolontariusza o nazwie "Wolontariusz z sercem na dłoni”. Mając to na uwadze zapraszamy wszystkich, którzy mają chęci i siły aby pomagać innym w szczególności dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym do współpracy.

Pamiętajmy przy tym wszyscy, że; "więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu"
       
 Niestety z roku na rok liczba potrzebujących dzieci w naszym kraju nie maleje, od wielu miesięcy jest to tendencja wzrostu, co jest nie zrozumiałem przy rzekomo dobrym wzroście gospodarczym i rozwoju kraju. Gdzie jest więc prawda?  To nie oznacza, że mamy z tego powodu załamywać ręce, wręcz przeciwnie należy działać na rzecz obopólnego dobra, dobra dzieci, które są przyszłością naszego narodu. Przecież to one za kilka lat będą lub nie pracować na nasze emerytury.


Dla tych wszystkich, którzy chcieli by nas wspomóc podajemy nazwę banku i numer konta:
 
4 kroki do sukcesu

Research

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam consectetur est quis mauris accumsan eleifend sit amet non neq. Vivamus vitae purus eros, nec ullamcorper risus. Lid est laborum dolo rumes fugats untras. Etharums ser quidem rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes nemo minima

Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam consectetur est quis mauris accumsan eleifend sit amet non neq. Vivamus vitae purus eros, nec ullamcorper risus. Lid est laborum dolo rumes fugats untras. Etharums ser quidem rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes nemo minima
 

Develop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam consectetur est quis mauris accumsan eleifend sit amet non neq. Vivamus vitae purus eros, nec ullamcorper risus. Lid est laborum dolo rumes fugats untras. Etharums ser quidem rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes nemo minima

Deliver

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam consectetur est quis mauris accumsan eleifend sit amet non neq. Vivamus vitae purus eros, nec ullamcorper risus. Lid est laborum dolo rumes fugats untras. Etharums ser quidem rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes nemo minima